Internet Na Podkarpaciu – Expro

Kontakt

Home »  Kontakt

Expro Sp. z o.o.
ul. Nad Strugą 7
31-411 Kraków

zarejestrowana w KRS: 0000018416,
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 677-21-76-570
Kapitał zakładowy: 1 835 000 zł

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości